Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THIÊN HÀ cung cấp các phương thức thanh toán an toàn, bạn có thể lựa chọn các hình thức thanh toán dưới đây:

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (SHIP COD)

Thanh toán theo hình thức chuyển khoản trực tiếp cho THIÊN HÀ

Số tài khoản: 101000853057

Chủ tài khoản: ĐỖ THỊ HÒA

Ngân hàng: Vietin Bank

Nội dung chuyển khoản: “Mã kính – Tên Số điện thoại”

Sau khi chuyển khoản quý khách vui lòng chụp lại ảnh màn hình Giao Dịch Thành Công để xác nhận với THIÊN HÀ.