Bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THIÊN HÀ đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của bạn. Bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà THIÊN HÀ thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người tiêu dùng

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

THIÊN HÀ chỉ thu thập các thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm:
– Tên và mật khẩu đăng nhập (không bắt buộc)
– Số điện thoại liên lạc
– Địa chỉ thư điện tử
– Địa chỉ Khách hàng thông qua các giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại www.kinhmatthienha.vn

Các thông tin này được THIÊN HÀ sử dụng nhằm mục đích:
– Xử lý đơn hàng.
– Nâng cao chất lượng dịch vụ.
– Nghiên cứu thị trường.
– Chăm sóc khách hàng.
– Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà THIÊN HÀ dành cho Khách hàng của mình.

THIÊN HÀ cam kết:
– Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.
– Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của khách hàng đều được thông qua ý kiến của khách hàng.
– Chỉ sử dụng các thông tin được khách hàng đã cung cấp cho THIÊN HÀ, không sử dụng các thông tin của khách hàng được biết đến theo các phương thức khác.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại trung tâm dữ liệu của THIÊN HÀ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Website kinhmatthienha.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và THIÊN HÀ
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại THIÊN HÀ
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

THIÊN HÀ chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:
– Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ THIÊN HÀ theo yêu cầu của Khách hàng
– Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của THIÊN HÀ
– Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của THIÊN HÀ
– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.
Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên THIÊN HÀ, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, THIÊN HÀ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết. Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, THIÊN HÀ không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website kinhmatthienha.vn
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của THIÊN HÀ, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. THIÊN HÀ không chịu trách nhiệm khi thông tin khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện THIÊN HÀ là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của THIÊN HÀ, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của THIÊN HÀ. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của THIÊN HÀ

THIÊN HÀ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

6. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website kinhmatthienha.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này. Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, THIÊN HÀ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
– Qua email: kinhmatthienha.vn
– Qua điện thoại: 091.233.3588

7. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và THIÊN HÀ sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc và đóng góp xin vui lòng liên hệ:
– Hotline chăm sóc khách hàng: 091.233.3588
– Website: kinhmatthienha.vn
– E-mail: kinhmatthienha@gmail.com
– Fanpage: www.facebook.com/kinhmatthienha